مرکز تصویربرداری دکتر گیتی
کد : 17614-7      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي تعداد بازدید : 1253

خدمات ما | تخلیه مایع با سوزن نازک

تخلیه مایع با سوزن نازک
این روش وقتی بکار می رود که توده احتمالا از مایع پر شده و کیست باشد

این روش وقتی بکار می رود که توده احتمالا از مایع پر شده و کیست باشد. ضمن این عمل (FNA )  ، توده، بمحض تخلیه مایع داخل آن، از بین می رود. این کار تحت هدایت سونوگرافی می تواند انجام شود.