کد: 17614-12      تعداد بازدید : 5757

سنجش تراکم استخوان

آزمایشی است مانند رادیوگرافی که بسرعت و با دقت تراکم استخوان را اندازه گیری می نماید

 آزمایشی است مانند رادیوگرافی که بسرعت و با دقت تراکم استخوان را اندازه گیری می نماید. بطور عمده برای مشخص کردن پوکی و کمبود تراکم استخوان بکار میرود و برای ارزیابی بیماری هایی که ترکیبات معدنی و تراکم استخوان را کم کرده و خطر شکستگی را افزایش می دهند،مفید است.

 
نظر شما :
captcha