کد: 17614-3      تعداد بازدید : 11971

توموسنتز

نوع خاصی ماموگرام است که تصویر سه بعدی از پستان می سازد

حساسیت ماموگرافی در بررسی سرطان پستان بستگی به تراكم بافت سینه دارد. در خانم هایی كه بافت متراكم تری دارند این بررسی كمی سخت تر می گردد. گرچه دستگاه های جدید ماموگرافی نسبت به دستگاه های قدیمی ، خصوصاً در زمینه ی كیفیت تصاویر، پیشرفت زیادی داشته اند؛ ولی با این وجود، كمك شایانی در بررسی بافت های متراكم نكرده اند. اما این بار نیز پیشرفت تكنولوژی برای كمك به تشخیص به موقع و درمان سرطان پستان شتافته و ماموگرافی سه بُعدی (توموسنتز) جهش بزرگی را در این راه به وجود آورد. در این سیستم تصاویر متعددی در كم تر از ده ثانیه از زوایای مختلف بافت پستان گرفته شده، به گونه ای كه تیوب اشعه ایكس به صورت قوسی دورانی اطراف پستان حركت و تصویر برداری می كند كه در نهایت با نرم افزارهای موجود، تصویر سه بُعدی یا به اصطلاح لایه لایه از بافت سینه تشكیل می شود و تمامی جزییات به خوبی قابل رویت خواهند بود. میزان "دُز پرتو" در تصاویر تومو، مسئله ایست كه همواره ذهن افراد را به خود مشغول می دارد. طبق تحقیقات انجام شده میزان این دُز برابر و یا در اندكی از موارد، كمی بیشتر از میزان دُزی ایست كه در تصاویر دو بُعدی به كار می رود؛ ضخامت بافت پستان در این مورد بسیار تاثیرگذاز است. دلیل این برابری دُز همانطور كه قبل تر ذكر شد، بازسازی تصاویر با كیفیت، به كمك نرم افزارهای كامپیوتری از تصاویر اولیه به دست آمده با كیفیت كم می باشد

نظر شما :
captcha