کد: 17614-7      تعداد بازدید : 8975

تخلیه مایع با سوزن نازک

این روش وقتی بکار می رود که توده احتمالا از مایع پر شده و کیست باشد

این روش وقتی بکار می رود که توده احتمالا از مایع پر شده و کیست باشد. ضمن این عمل (FNA )  ، توده، بمحض تخلیه مایع داخل آن، از بین می رود. این کار تحت هدایت سونوگرافی می تواند انجام شود.

نظر شما :
captcha