کد: 17614-8      تعداد بازدید : 13090

نمونه برداری با سوزن درشت

در این روش مقدار کمی از بافت مشکوک در سینه با سوزن درشت برداشته می شود.

در این روش مقدار کمی از بافت مشکوک در سینه با سوزن درشت برداشته می شود. معمولا این کار با بی حسی موضعی انجام شده و  پزشک متخصص امکان دارد ضمن بیوپسی یک نشانه یا مارکر در محل بیوپسی قرار دهد. چنانچه پس از بیوپسی عمل جراحی نیاز شود، وجود مارکر یافتن  ضایعه  را برای جراح آسانتر می کند.

 مانند نمونه برداری با سوزن نازک، اینکار تحت هدایت سونوگرافی می تواند صورت پذیرد. از سوی دیگر، هنگام بیوپسی با سوزن درشت تحت هدایت استریوتاکتیک، پزشک از دستگاه اشعه ایکس و کامپیوتر برای ورود سوزن استفاده می کند. برای این نوع نمونه برداری بیمار بصورت دمر روی تخت مخصوص با سوراخی در آن برای قرار دادن پستان، می خوابد؛ مانند انجام ماموگرافی در اینجا نیز پستان تحت فشار خواهد بود
 
نظر شما :
captcha