کد: 17614-9      تعداد بازدید : 11942

بیوپسی با عمل جراحی

در این روش، یا تکه ای از توده پستان برداشته می شود

در این روش، یا تکه ای از توده پستان برداشته می شود که به آن (اینسیژنال بیوپسی) می گویند یا تمام توده از پستان خارج می شود که  (اکسیژنال بیوپسی یا لامپکتومی) می گویند. نمونه برداری با عمل جراحی معمولا در اطاق عمل با بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی، صورت  می گیرد. 

 
پیش از نمونه برداری
لطفا مدارک  دو سال اخیر سونوگرافی، ماموگرافی و بیوپسی، اگر انجام داده اید را با خودتان بیاورید؛ همچنین اگر عمل جراحی سینه داشته اید نتیجه عمل را همراه داشته باشید.
48 ساعت قبل از بیوپسی آسپرین نخورید.
غدایی سبک میل کنید.
یکی از بستگان یا دوست، همراهتان باشد که مراقب تان بوده و شما را منزل ببرد.
 
پس از نمونه برداری
پس از انجام بیوپسی کبود شدن محل، کاملا عادی است. برای تسکین درد، می توانید از مسکن های بدون آسپرین محتوی استامینوفن (تایلنول، و غیره) استفاده کنید، و برای کاهش تورم، اگر نیاز شد ،  کیسه یخ را روی محل بیوپسی قراردهید. تا سه روز بعد از نمونه برداری،  این کارها را انجام ندهید:
برداشته چیزهای سنگین تر از 2 تا 3 
 ورزش های قدرتی مانند دویدن یا پیاده روی تند 
 شنا ، حمام، یا مرطوب کردن محل بیوپسی
 
نظر شما :
captcha