مرکز تصویربرداری دکتر گیتی
کد : 17614-1      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي تعداد بازدید : 10695

خدمات ما | رادیوگرافی

رادیوگرافی
نوعی تصویر برداری است که ساختار درونی عضو را با استفاده از اشعه ایکس نشان می دهد.

نوعی تصویر برداری است که ساختار درونی عضو را با استفاده از اشعه ایکس نشان می دهد. در این روش، دستگاه تولید کنند اشعه ایکس، پرتویی از اشعه ایکس را بسوی عضو می تاباند. میزان مشخصی از این اشعه، با توجه به تراکم و ترکیب بافت مورد نظر، جذب عضو می شود. رادیولژی علمی است که تصویر سازی پزشکی را برای تشخیص و برخی اوقات درمان بیماری های بکار می گیرد.