مرکز تصویربرداری دکتر گیتی
کد : 17614-4      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي تعداد بازدید : 11250

خدمات ما | اولتراسوند پزشکی

اولتراسوند پزشکی
اولتراسوند پزشکی ( سونوگرافی تشخیصی یا اولتراسونوگرافی نیز گفته می شود)

یک جور تکنیک تصویربرداری تشخیصی است که براساس استفاده از امواج ماوراءصوت، با تواتری بیشتر ازحد شنوایی انسان صورت می پذیرد. تصاویر اولتراسون، سونوگرام گفته شده و از طریق فرستادن امواج اولتراسون، بوسیله پروب، بداخل بافت؛ ساخته می شوند.

 آمادگی برای انجام سونوگرافی با توجه به عضو مورد نظر متفاوت است:

برای بررسی کبد، کیسه صفرا، طحال، و لوزالمعده، از شما خواسته می شود 8 تا 12 ساعت پیش از انجام سونوگرافی غذا میل نکنید.

برای انجام سونوگرافی کلیه ها و ناحیه لگن، از شما خواسته می شود، یک ساعت پیش از سونوگرافی، چهار تا شش لیوان مایعات برای پر شدن مثانه تان، بنوشید.