کد: 17614-3      تعداد بازدید : 355

توموسنتز

نوع خاصی ماموگرام است که با استفاده از چندین تابش دوز پایین اشعه ایکس درزوایای مختلف ، تصویر سه بعدی از پستان، می سازد

نوع خاصی ماموگرام است که  با استفاده از چندین تابش دوز پایین اشعه ایکس درزوایای مختلف ، تصویر سه بعدی از پستان، می سازد. برای تومو سنتر وضعیت  و فشار بر پستان همانند ماموگرافی است اما تیوب اشعه ایکس ،  بصورت قوسی دورانی اطراف پستان حرکت می کند. تصویر برداری کمتر از 10 ثانیه طول خواهد کشید. اطلاعات دریافتی اشعه ایکس به یک کامپیوتر فرستاده میشود که تصویر متمرکز شده سه بعدی از پستان، و همچنین تصویر بازسازی شده ی  دوبعدی مانند یک ماموگرافی معمولی را می سازد. دوز  تابشی اشعه ایکس در توموسنتر تقریبا" مانند ماموگرافی معمولی می باشد. توموسنتز در پستانهای متراکم که برخی توده های کوچک  ممکن است دیده نشوند و همچنین در پستانهایی که تراکم مثبت کاذب  ناشی از روی هم قرارگرفتن بافت وجود دارد؛ بسیار کمک کننده است.

 

نظر شما :
captcha