کد: 17614-1      تعداد بازدید : 11537

رادیوگرافی

نوعی تصویر برداری است که ساختار درونی عضو را با استفاده از اشعه ایکس نشان می دهد.

نوعی تصویر برداری است که ساختار درونی عضو را با استفاده از اشعه ایکس نشان می دهد. در این روش، دستگاه تولید کنند اشعه ایکس، پرتویی از اشعه ایکس را بسوی عضو می تاباند. میزان مشخصی از این اشعه، با توجه به تراکم و ترکیب بافت مورد نظر، جذب عضو می شود. رادیولژی علمی است که تصویر سازی پزشکی را برای تشخیص و برخی اوقات درمان بیماری های بکار می گیرد.

 

نظر شما :
captcha